Naturopathic Solutions | Genetické testy DNALife
40731
page,page-id-40731,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Genetické testy DNALife

Nabízíme nejkomprehensivnější genetické testování na trhu k odhalení Vašeho unikáního genetického profilu.

4 profily – DNA Health, DNA Diet, DNA Sport a DNA Estrogen – nabízejí jedinečný vhled do Vašeho genotypu a jeho působení na zdraví.

 

DNA Health

DNA Health je určen těm, kteří chtějí porozumět vlastnímu genotypu a jeho vlivu na zdraví a léčbu zdravotních obtíží. Obsáhlá analýza pokrývá všechny hlavní zdravotní aspekty a poskytuje zároveň jasnou interpretaci odpovědí pro zdravý životní styl.

DNA Health testuje 28 genů rozložených napříč 7-mi oblastmi, které zásadním způsobem ovlivňují naše zdraví:

  1. Metabolismus cholesterolu: geny, které ovlivňují míru, s jakou tělo mobilizuje triglyceridy do volných mastných kyselin, které jsou důležité pro cholesterol a jeho distribuci, tudíž hrají roli při vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
  2. B-vitaminy/Metylace: geny, které řídí metylaci – opravují a vytvářejí nové buňky a DNA
  3. Proces detoxikace: geny určující kvalitu 1. a 2. detoxikační fáze. Tyto fáze jsou důležité v biologickéch procesech, zodpovídajících za vyloučení a exkreci odpadních látek a toxinů.
  4. Zánět: geny, které ovlivňují zánětlivou odpověď těla, včetně míry produkce zánětlivých sloučenin. Pokud je zánětlivá úroveň vysoká, hrozí riziko vzniku různých civilizačních onemocnění.
  5. Antioxidační status: geny, stimulující vlastní produkci antioxidantů. Nízká produkce může způsobovat vysokou úroveň oxidativního stresu, zánět a hromadění toxinů v těle.
  6. Zdraví kostí: geny ovlivňující schopnost těla absorbovat a metabolizovat vitamin D a kalcium, zajišťující silné kostní tkáně.
  7. Inzulinová rezistence: geny ovlivňující citlivost těla na inzulin, a tím pádem riziko vzniku diabetu 2. typu.

 

DNA Diet

DNA Diet je zamýšlena pro klienty, kteří mají mají trvalé obtíže s hubnutím, nebo udržením si váhy. Test je doporučován speciálně lidem, kteří trpí nadváhou dlouhodobě, nebo tuší, že mohou mít genetické predispozice k obezitě.

DNA Diet testuje 13 genových variací, působících na metabolismus, spalování, hlad a regulaci nasycení, inzulinovou citlivost a zánět. Na základě výsledku tohoto testu je možno vypracovat doporučení pro zdravé stravování, cvičení a celkovou změnu životního stylu, s podstatným dopadem na váhu, metabolismus a schopnost uchovávat a spalovat tuk. Individuální analýzou výsledků DNA Diet jsme schopni doporučit nejlepší možný způsob stravování.

Studie ukazují, že různí jedinci reagují na odlišné typy stravy různě a tudíž není jeden typ stravy, který funguje pro všechny. Testováním 13ti stanovených genetických variací s DNA Diet, můžeme doporučit nejlepší možné stravování pro každého individuálního klienta. Výsledky jsou nahlíženy komplexně, s přihlédnutím ke klientovm zvykům, rodinné anamnéze, dennímu režimu, dispozicím, předešlé historii hubnutí a požadované budoucí váze.

 

DNA Sport

DNA Sport cílí jak na vrcholové, tak na rekreační sportovce, kteří chtějí vytěžit maximum z tréninkového úsilí. Hlavním skupinou jsou sportovci, kteří nedosahují v tréninku svého očekávání, protože klíč k výkonu leží v jejich genech. Ať už po vítězném maratonském běhu, nebo po dokončení prvního závodu, DNA Sport je nezbytný nástroj k dosažení individuálního potenciálu sportovce. Testujeme 19 genů.

Faktory výkonu DNA Sport:

  1. Síla a vytrvalost: Test genů, kódujících fyziologické faktory, jako oběhový a kardiovaskulární výkon, tlak krve, srdeční a plicní kapacita, svalová síla a adaptace na trénink.
  1. Patologie měkkých tkání: Odhaluje genetické změny, které zvyšují pravděpodobnost zranění měkkých tkání, vazů a pojivových tkání.
  1. Doba zotavení: Testy genů, které působí na sportovcovu predispozici k zánětům, volným radikálům a oxidativnímu stresu.

 

DNA Estrogen

Estrogeny působí na růst, diferenciaci a funkci mnoha cílových tkání. Zlepšení estrogenového metabolismu má výhody především pro ženy trpící nemocemi estrogenové dominance, jako je endometrióza, premenstruační syndrom, fibroidní děložní tumory a tam, kde je v rodinné anamnéze přítomna rakovina prsu, dělohy, nebo vaječníků.

Změny genů, zapojených v těchto biologických procesech, pomáhají identifikovat populaci žen s vyšším celoživotním vystavením působení estrogenů, estrogenových metabolitů a ostatních karcinogenů. Porozumění individuální genetické variabilitě umožní vhodně zacílit stravu, životní styl a případný hormonální zásah.

Analýza DNA Estrogen zahrnuje test 10ti genů zapojených do estrogenové biosyntézy, estrogenového metabolismu a I. a II. fáze detoxikace. Výsledky poskytují unikátní vodítko pro personalizování stravy, životního stylu, hormonální a nutraceutická doporučení.

V případě dotazů kontaktujte Šárku na sarka@naturopathicsolutions.cz